Chemia
bozenka6666
2017-06-24 17:37:07
KMnO₄ + PH₃ + H₂SO₄ ----> H₃PO₄ + K₂SO₄ + MnSO₄ + H₂O Trzeba uzgodnić tę reakcję metodą jonowo-elektronową. Nie potrafię tego zrobić ze względu na obecność fosfiny. Po prostu nie zgadzają mi się atomy wodoru. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc! :D
Odpowiedź
19940126
2017-06-24 18:40:23

Witaj :) Otrzymujesz sumaryczne równanie jonowe: 8 MnO4-  +  5 PH3  +  9 H+ ----------> 8 Mn²  +  5 PO4³-  +  12 H2O i wszystko jest w porządku, bo: * prawo zachowania masy - spełnione * prawo zachowania ładunku - spełnione 8 KMnO4 + 5 PH3 + 12 H2SO4 --> 8 MnSO4 + 5 H3PO4 + 4 K2SO4 + 12H2O Twój problem wyniknął prawdopodobnie stąd, że zapomniałeś o atomach wodoru w H2O lub z mylnej autosugestii, że jony H+ powinny się zredukować. Identyczne równania jonowo - elektronowe otrzymuje się przy założeniu prawidłowych czyli zerowych stopni utlenienia fosforu i wodoru w PH3. Napisałeś, że nauczyciel radzi przyjmować na maturze -III st. utlenienia dla fosforu i automatycznie I st. utlenienia dla wodoru. Proponuję zapytać nauczyciela, jak uzasadni zatem niespolaryzowane wiązania w PH3 podane w oficjalnie akceptowanym "Zbiorze zadań" wyd. Operon, zad. 5.110 str. 64 i odp. na str. 94.

Dodaj swoją odpowiedź