Matematyka
majka1234
2017-06-24 17:23:27
rozwiąż żądania. tylko te zaznaczone
Odpowiedź
daruska16
2017-06-24 18:20:39

108.a [latex] x^2+y^2-8x+7=0\ (x-4)^2-16+(y-0)^2+7=0\ (x-4)^2+(y-0)^2=9 [/latex] Wiec jest to okrag o srodku w punkcie (4, 0) i promienu 3. 108 b [latex] x^2+y^2-2sqrt{2}y-6=0\ (x-0)^2+(y-sqrt{2})^2-2-6=0\ (x-0)^2+(y-sqrt{2})^2=8 [/latex] Wiec jest to okrag o srodku w punkcie [latex](0, sqrt{2})[/latex] i promienu [latex]sqrt{8}[/latex] 3.110 [latex] x^2+y^2-ax+2by-0,75a^2+2ab=0\ (x-1/2a)^2-a^2+(y+b)^2-b^2+2ab=0\ (x-1/2a)^2+(y+b)^2=a^2-2ab+b^2\ (x-1/2a)^2+(y+b)^2=(a-b)^2\ [/latex] Dla [latex]a eq b[/latex] mamy [latex](a-b)^2>0[/latex] wiec dla dowolnych roznych liczb rzeczywistych a i b mamy okrag o srodku w punkcie [latex](1/2a, -b)[/latex] oraz promienu [latex]sqrt{(a-b)^2}=|a-b|[/latex]. 3.113a (nieczytelne, dopisz tresc zadania to dodam odpowiedz)

Dodaj swoją odpowiedź