Matematyka
karcia180
2017-06-24 16:42:27
ròwnania dwukwadratwe można używać w wyższych potęgach np.x6 ?ocztwiście jeśli wszystkie wartości potęgi parzystej są większe od zera a nieparzyste mniejsze czyli jeśli w ròwnaniu są same parzyste potęgi,można?
Odpowiedź
Ania12Aniaoo
2017-06-24 20:30:28

Można. Przykład: [latex]mathrm{x^6+x^3-2=0} \ \ mathrm{Zal. t=x^3 } \ \ \ mathrm{t^2+t-2=0} \ \ mathrm{Delta=1+8=9} \ \ mathrm{t= frac{-1-3}{2} =-2 vee t=frac{-1+3}{2}=1} \ \ mathrm{-2=x^3 vee 1=x^3} \ \ mathrm{x=- sqrt[3]{2} vee x=1 } \ \ \ mathbf{x in {-sqrt[3]{2},1}}[/latex] O ile dobrze Cię zrozumiałam :)

Dodaj swoją odpowiedź