Matematyka
elciaszek
2017-06-24 16:21:57
wsrod podanych liczb znajduja sie trzy liczby niewymierne b pierwiastek 121 , pierwiastek 125, pierwiastek 144, pierwiastek 160 pierwiastek 200 c pierwiastek 1/4 pierwiastek 1/2 pierwiastek 4/15 pierwiastek 100/27 pierwiastek 400/81 d pierwiastek 1 1/3 pierwiastek 2 1/4 pierwiastek 3 1/16 pierwiastek 4 1/4 pierwiastek 9 4/9 e pierwiastek 0 pierwiastek 0,4 pierwiastek 0,04 pierwiastek 0,004 pierwiastek 0,0016 f 3 pierwiastek 8 3 pierwiastek 9, 3 pierwiastek 25 , 3 pierwiastek 64, 3 pierwiastek 81
Odpowiedź
misiek4444
2017-06-24 20:57:42

Liczba niewymierna to liczba, której nie da się zapisać w postaci ułamka zwykłego. b) √125, √160, √200 √121=11=11/1 √144=12=12/1 c) √1/2, √4/15, √100/27 √1/4=1/2 √400/81=20/9 d) √4/3, √17/4, √85/9 √9/4=3/2 √49/16=7/4 e) √0,4, √0,004 √0,04=√4/100=2/10 √0=0=0/1 √0,0016=√16/10000=4/100 f) ∛9 , ∛25 , ∛81 ∛8=2=2/1 ∛64=4=4/1

carrolina6jb
2017-06-24 20:58:57

[latex]b)\sqrt{121} = 11\\sqrt{125} = sqrt{25cdot5} = 5sqrt{5} - NW\\sqrt{144} = 12\\sqrt{160} = sqrt{16cdot10} = 4sqrt{10} - NW\\sqrt{200} = sqrt{100cdot2} = 10sqrt{2} - NW[/latex] [latex]c)\sqrt{frac{1}{4}} =frac{1}{2}\\sqrt{frac{1}{2}}=frac{1}{sqrt{2}}cdotfrac{sqrt{2}}{sqrt{2}} =frac{sqrt{2}}{2} - NW\\sqrt{frac{4}{15}} = frac{sqrt{4}}{sqrt{15}} = frac{2}{sqrt{15}}cdotfrac{sqrt{15}}{sqrt{15}}=frac{2sqrt{15}}{15} - NW\\sqrt{frac{100}{27}}=frac{10}{sqrt{27}}=frac{10}{sqrt{9cdot3}}=frac{10}{3sqrt{3}}cdotfrac{sqrt{3}}{sqrt{3}} = frac{10sqrt{3}}{9} - NW\\sqrt{frac{400}{81}} =frac{20}{9}[/latex] [latex]d)\sqrt{1frac{1}{3}}=sqrt{frac{4}{3}}=frac{2}{sqrt{3}}cdotfrac{sqrt{3}}{sqrt{3}}=frac{2sqrt{3}}{3} - NW\\sqrt{2frac{1}{4}} = frac{9}{4}} = frac{3}{2}\\sqrt{3frac{1}{16}} = sqrt{frac{49}{16}} = frac{7}{4}\\sqrt{4frac{1}{4}}=sqrt{frac{17}{4}} = frac{sqrt{17}}{2} - NW\\sqrt{9frac{4}{9}} = sqrt{frac{85}{9}} = frac{sqrt{85}}{3} - NW[/latex] [latex]e)\sqrt{0} = 0\\sqrt{0,4} = sqrt{frac{4}{10}} = frac{2}{sqrt{10}}cdotfrac{sqrt{10}}{sqrt{10}} = frac{2sqrt{10}}{10} = frac{sqrt{10}}{5} - NW\\sqrt{0,04} = 0,2\\sqrt{0,004} = sqrt{frac{4}{1000}}=frac{2}{sqrt{100cdot10}}=frac{2}{10sqrt{10}}cdotfrac{sqrt{10}}{sqrt{10}}=frac{2sqrt{10}}{100} = frac{sqrt{10}}{50} - NW\\sqrt{0,0016} = 0,04[/latex] [latex]f)\sqrt[3]{8} = sqrt[3]{2^{3}} = 2\\sqrt[3]{9} - NW\\sqrt[3]{25} - NW\\sqrt[3]{64}} = sqrt[3]{4^{3}} = 4\\sqrt[3]{81}=sqrt[3]{3^{4}}=sqrt[3]{3^{3}cdot3}=3sqrt[3]{3} - NW[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź