Chemia
bartz44
2017-06-24 16:01:27
Dlaczego amoniak zachowuje się jak donor w związkach koordynacyjnych?
Odpowiedź
Wiwka
2017-06-24 20:07:03

Ponieważ atom azotu w amoniaku posiada wolną parę elektronową i może ją przekazać innemu atomowi, tworząc wiązanie koordynacyjne.

kolix15
2017-06-24 20:08:18

Amoniak zachowuje się jak donor pary elektronowej, ponieważ tą parę elektronową posiada. W załączniku przedstawiłem schemat tworzenia jonu [Cu(NH₃)₄]²⁺ wraz z pokazaniem, gdzie te pary elektronowe się ,,dostają". Kation miedzi Cu²⁺, mając puste orbitale 4s i 4p przyjmuje od cząsteczek amoniaku 4 pary elektronowe. W załączniku te wolne pary elektronowe oznaczyłem kolorem czerwonym. ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź