Biologia
dagusiaa2
2017-06-24 15:06:47
Struktura A występuje u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Jest zbudowana z kwasów nukleinowych i białek. Podaj jej nazwę i funkcję.
Odpowiedź
paulinabinas
2017-06-24 15:30:14

Mogą to być rybosomy, zbudowane są z białek i rRNA, występują głównie w cytozolu oraz związane z siateczką śródplazmatyczną, obecne są także wewnątrz mitochondriów i chloroplastów. Ich funkcją jest synteza białek.

Dodaj swoją odpowiedź