Biologia
Shifrterere
2017-06-24 14:53:07
Zarówno Karen jak i Steve mają rodzeństwo chore na niedokrwistość sierpowatokrwinkową. Ani Karen ani Steve ani żadne z ich rodziców nie są chorzy i żadne z nich nie poddawalo się testom mającym na celu stwierdzenie czy są oni nosicielami wadliwego allelu. Oblicz prawdopodobieństwo że Karen i Steve będą mieli chore dziecko.
Dodaj swoją odpowiedź