Matematyka
paula1213
2017-06-24 13:51:37
Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej 3. W trójkącie o wierzchołkach A = (1;3), B = (2;1) C = (-1; -1) prosta zawierająca wysokość poprowadzoną do boku AB ma równanie a) y = [latex] frac{1}{2} x^{} - frac{1}{2}[/latex] b} y = [latex] frac{1}{2} x^{} - frac{3}{2}[/latex] c) y = 2x - 1 d) y = [latex] frac{1}{2} x^{} -1 Prosze o rozrysowanie.
Odpowiedź
kozak200041992
2017-06-24 19:42:10

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Uzasadnienie i rysunek w załączniku. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź