Matematyka
serce0508
2017-06-24 13:10:37
Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych, w których zapisie użyto tylko cyfr: 1,6,2 losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo tego,że wylosowana liczba nie dzieli się przez 10.
Odpowiedź
izkaaa23
2017-06-24 18:27:23

|Ω|=3*3*3=27 |A|=3³=27     (nie ma cyfry 0). P(A)=27/27=1    zdarzenie pewne.

Dodaj swoją odpowiedź