Chemia
blondi04
2017-06-24 12:36:27
Reakcja otrzymywania: a) octan propylu, b) propionian metylu. Zaznacz rodnik alkilowy i grupę estrową.
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-24 15:46:39

Odp. a)   octan   propylu. CH3COOH + HO -  C3H7  =  H2O +  CH3COOC3H7 . Rodnik  alkilowy     :   CH3COO - (octanowy)  , grupa   estrowa   (   wiązanie   ) estrowe  (-   COO -). b)   propionian  metylu: C2H5COOH +   HO -CH3 =  C2H5COOCH3   +  H2O. Rodnik   alkilowy    C2H5COO(-)  ;   grupa   estrowa    (-COO-).

Dodaj swoją odpowiedź