Matematyka
99kamilka
2017-06-24 12:22:47
Funkcja kwadratowa f okreslona jest wzorem f(x) = ax^2 + bx + c. Zbiorem rozwiazan nierownosci f(x) > -9 jest przedzial (-2, 10), a zbiorem rozwiazan nierownosci f(x) < -24 jest zbior ( - nieskonczonosc, -5) suma (13, + nieskonczonosc).Oblicz wspolczynniki a,b i c funkcji f.
Odpowiedź
slaszek989
2017-06-24 13:47:21

Rozwiązanie w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź