Matematyka
14726
2017-06-24 11:34:57
Proszę pomóżcie z matematyki
Odpowiedź
natalusiia
2017-06-24 13:30:37

18. Jeżeli tworząca ma długość 8cm, to obwód podstawy wynosi 4cm. [latex]2pi r=4 |:2pi\\r=dfrac{4}{2pi}\\r=dfrac{2}{pi} [cm] ooxed{C}[/latex] 19. Krawędź podstawy a = 2m Krawędź boczna b = 4m Suma krawędzi: [latex]8a+4b=8cdot2+4cdot4=16+16=32 [m] ooxed{A}[/latex] 20. [latex]r=5cm; l=13cm\\P_b=pi rl o P_b=picdot5cdot13=65pi [cm^2] ooxed{B}[/latex] 21. H - wysokość bryły 2H - wysokość ściany bocznej [latex]sineta=dfrac{H}{2H}\\sineta=dfrac{1}{2} oeta=60^o ooxed{A}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź