Matematyka
Syllwiaaa
2017-06-24 11:28:07
wymieni 4 rurzne jednostki miary pola powiechrzni
Odpowiedź
samka
2017-06-24 13:03:22

ha - hektar a -ar m² - metr kwadratowy km² - kilometr kwadratowy

magdżilla
2017-06-24 13:04:37

Podstawowa jednostka pola to m² - metr kwadratowy. Inne pochodne: dm² - decymetr kwadratowy cm² - centymetr kwadratowy mm² - milimetr kwadratowy μm² - mikrometr kwadratowy km² - kilometr kwadratowy Zależności względem m²: 1m² = 10²dm² = 10⁴cm² = 10⁶mm² 1dm² = 10⁻²m² 1cm² = 10⁻⁴m² 1mm² = 10⁻⁶m² Inne jednostki pola używane w rolnictwie: a - ar  (1a = 100m²) ha - hektar (1ha = 10 000m²) W krajach anglosaskich: akr (1akr = 4046,8564224m²)

Dodaj swoją odpowiedź