Matematyka
Cukierkovymózg
2017-06-24 10:47:07
1. Wyrażenie (x -√2)³+√2(3+z) jest równe.... 2. Rozwiązaniem równania 2x²+3x-5=-3 jest.... 3. 5^10*25^50 jest równa?
Odpowiedź
domi12
2017-06-24 12:17:45

1 [latex](x- sqrt{2} )^3+ sqrt{2}(3+z)=x^3-3 sqrt{2}x^2+6x+ sqrt{2}z+ sqrt{2} [/latex] 2 [latex]2x^2+3x-5=-3[/latex] [latex]2x^2+3x-2=2(x+2)(x- frac{1}{2} )[/latex] więc [latex]x=-2[/latex] i [latex]$x=- frac{1}{2} $[/latex] 3 [latex]5^{10}cdot25^{50}=[/latex] [latex]770371977754894341222391177033970927415240 \ \ 65928615527809597551822662353515625[/latex] [latex]=5^{110}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź