Matematyka
cezar123
2017-06-24 10:33:27
Proszę pomocy z matematyki (zad. są w załączniku)
Odpowiedź
Domi170
2017-06-24 14:00:23

Zadanie 19. [latex]mathrm{ frac{2x+ sqrt{1-2x+x^2} }{x-1} dla x=3 } \ \ mathrm{frac{2 cdot 3+ sqrt{1-2 cdot 3+3^2} }{3-1}= frac{6+ sqrt{4} }{2} = frac{8}{2}=4 } \ \ mathbf{Odp. A.}[/latex] Zadanie 21. [latex]mathrm{ frac{a}{x} + frac{b}{y} = frac{ay}{x} + frac{bx}{y} = frac{ay+bx}{xy} } \ \ mathbf{Odp. C.}[/latex] Zadanie 24. [latex]mathrm{ frac{3}{x-1}- frac{3}{x} = frac{3x-3(x-1)}{(x-1)x}= frac{3x-3x+3}{(x-1)x} =frac{3}{(x-1)x} } \ \ mathbf{Odp. A.}[/latex] Zadanie 7. [latex]mathrm{ frac{5x+4}{2x-1}=3 } \ \ mathrm{D= mathbb{R}-{ frac{1}{2} }} \ \ mathrm{5x+4=3(2x-1)} \ \ mathrm{5x+4=6x-3} \ \ mathrm{-x=-7} \ \ mathrm{x=7 in D} \ \ mathbf{Odp. C.}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź