Matematyka
kev
2017-06-24 09:59:17
Liczba x jest rozwiązaniem poniższego równania.Oblicz sumę liczby przeciwnej i liczby odwrotnej do x. c) [latex] frac{x+4}{2} - frac{-2x-5}{6} = frac{0,5x+2,5}{3} [/latex]
Odpowiedź
rafi33
2017-06-24 13:10:38

[latex]frac{x+4}{2}-frac{-2x-5}{6} = frac{0,5x+2,5}{3} |cdot6\\3(x+4) -(-2x-5)=2(0,5x+2,5)\\3x+12+2x+5 = x + 5\\5x+17 = x+5\\5x-x = 5-17\\4x = -12 /:4\\x = -3[/latex] [latex]l. przeciwna = -(-x) = - (-3 = 3\\l. odwrotna = frac{1}{x} = -frac{1}{3}\\Suma:\\3+(-frac{1}{3}) = 3-frac{1}{3} = 2frac{2}{3}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź