Matematyka
Czarnulka008
2017-06-24 08:50:57
Wyznacz dziedzinę wyrażenia wymiernego i oblicz jego wartość dla x€(-1; 2; -1/2) a) x+1/x b) x-5/x+2
Odpowiedź
miszczuk
2017-06-24 13:49:04

a) (x + 1)/x D = R {0} dla x = -1 (x+1)/x = (-1+1)/(-1) = 0 dla x = 2 (x+1)/x = (2+1)/2 = 3/2 = 1,5 dla x = -1/2 (x+1)/x = (-1/2 + 1)/(-1/2) = 1/2 ÷ (-1/2) = -1 b) (x - 5)/(x + 2) D = R {-2} dla x = -1 (-1-5)/(-1+2) = -6/1 = -6 dla x = 2 (2-5)/(2+2) = -3/4 dla x = -1/2 (-1/2 -5)/(-1/2 + 2) = (-1/2 - 10/2)/(-1/2 + 4/2) = -11/2 ÷ 3/2 = -11/2 · 2/3 = -11/3 = -3²/₃

Dodaj swoją odpowiedź