Matematyka
biszki
2017-06-21 21:10:58
Oblicz długość krawędzi sześcianu o polu powierzchni całkowitej równym 25 cm kwadratowych
Odpowiedź
niestandardowe
2017-06-21 23:57:55

[latex]\6a^2=25/:6 \ \a^2= dfrac{25}{6} \ \ \a= sqrt{ dfrac{25}{6} } = dfrac{5}{ sqrt{6} } \ \ \a= dfrac{5 sqrt{6} }{6} cm[/latex]

Wiki08
2017-06-21 23:59:10

a - długość krawędzi sześcianu P = 25 cm² oraz P = 6a² [latex]6a^{2} = 25 /:6\\a^{2} = frac{25}{6}\\a = sqrt{frac{25}{6}} = frac{sqrt{25}}{sqrt{6}}=frac{5}{sqrt{6}}cdotfrac{sqrt{6}}{sqrt{6}} = frac{5sqrt{6}}{6} cm[/latex] Odp. Długość krawędzi tego sześcianu wynosi 5√6/6 cm.

Dodaj swoją odpowiedź