Chemia
denis118
2017-06-24 07:15:17
niech mi ktos to wytulmaczy i uzupelni
Odpowiedź
gosgos
2017-06-24 12:14:44

zad 9) D Produkty to to co powstaje w wyniku reakcji i znajduje się w zapisie po prawej stronie. substraty ======> produkty ========================================================== zad 10) C Zawartość tlenu i azotu w atmosferze można uznać za względnie stałą. Zawartości gazów takich jak dwutlenek węgla, para wodna, tlenki azotu i siarki uznaje się za zmienne. ========================================================== zad 11)    substraty                                   produkty tlenek rtęci(II)    ----T---->    tlen    +    rtęć związek chemiczny                 pierwiastki Substraty to substancje po lewej stronie, to czego używamy do reakcji. Produkty to to co powstaje w wyniku reakcji tj. po lewej stronie równania. Pierwiastki to substancje proste, czyli te które można znaleźć w układzie okresowym. Związki chemiczne to trwałe połączenia co najmniej dwóch różnych pierwiastków. ========================================================== zad 12) Do każdej z probówek wkładamy płonące łuczywko.  Tlen jest w probówce, w której łuczywko zaczęło się mocniej palić, a tlenek węgla(IV) jest w probówce gdzie płonące łuczywko zgasło, w probówce w której gaz spalił się ze świszczącym dźwiękiem*** znajduje się wodór. ========================================================== zad 13) Najpierw liczymy objętość(V) pomieszczenia, zakładamy że pomieszczenie jest prostopadłościanem : V = 3 m * 4 m * 3 m = 36 m³ Liczymy teraz ile jest tlenu w tym pomieszczeniu, zakładamy zawartość 21 %, bo tyle wynosi zawartość tlenu w Ziemskiej atmosferze : 21 % * 36 m³ = 7,56 m³ Zamieniamy gęstość na jednostkę kg/m³, aby uprościć sobie rozwiązywanie zadania : 1,309 g/dm³ = 1,309 * 0,001 kg / 0,001 m³ = 1,309 kg/m³ Wyliczamy teraz masę, korzystając ze wzoru na gęstość d = m/V : d = m/V m = d * V m = 1,309 kg/m³ * 7,56 m³ = 9,89604 kg ≈ 9,9 kg ODP : Masa tlenu znajdującego się w tym pomieszczeniu wynosi ok. 9,9 kg. ========================================================== zad 14) Rdzewienie polega na niszczeniu materiału pod wpływem czynników środowiska np. wilgoci, kwasów, soli, etc. Metody zabezpieczania przed rdzewieniem to : izolowanie materiału od czynników powodujących rdzewienie, wykonywanie przedmiotów z materiałów odpornych na rdzewienie, pokrywanie materiałów specjalnymi lakierami, smarami, itp. ========================================================== zad 15) Obserwacje : Żółta siarka spala się niebieskim płomieniem. Powstaje bezbarwny gaz. Wnioski : Siarka przereagowała z tlenem znajdującym się w powietrzu, powstał tlenek siarki(IV). Zapis słowny przebiegu reakcji : siarka + tlen ====> tlenek siarki(IV) ========================================================== ***Czysty wodór w rzeczywistości spala się spokojnie i bez żadnych wybuchów. Świszczący dźwięk wynika z tego, że wodoru w probówce może być zbyt mało. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź