Matematyka
rivaldo10
2017-06-24 07:01:37
Suma rozwiązań równania [latex] frac{(x^{2}-25)( x^{2} -4)}{(5-x)(x+2)} [/latex] =0 jest równa: a) 3 b) 7 c) 0 d) -3
Odpowiedź
madralini
2017-06-24 13:48:49

[latex]\ dfrac{(x^2-25)(x^2-4)}{(5-x)(x+2)} =0/cdot(5-x)(x+2) \ \5-x eq 0 wedge x+2 eq 0 \ \D=Rackslash{-2; 5} \ \(x^2-25)(x^2-4)=0 \ \(x-5)(x+5)(x-2)(x+2)=0 \ \x=5 otin D vee x=-5 vee x=2 vee x=-2 otin D \ \S=-5+2=-3 \ \Odp. D.[/latex]

milka400
2017-06-24 13:50:04

Na początek wyznaczam dziedzinę równania: [latex]5-x eq 0 wedge x+2 eq 0\5 eq x wedge x eq -2[/latex] D=R{-2, 5} Następnie rozwiązuje równanie: [latex] frac{(x^2-25)(x^2-4)}{(5-x)(x+2)} =0 /*(5-x)(x+2)\(x^2-25)(x^2-4)=0\(x-5)(x+5)(x-2)(x+2)=0\x-5=0 vee x+5=0 vee x-2=0 vee x+2=0\x=5 vee x=-5 vee x=2 vee x=-2[/latex] x=-2 i x=5 nie należą do dziedziny równania, więc jego rozwiązaniami są: [latex]x=-5 vee x=2[/latex] Liczę ich sumę: -5+2=-3 Odp. d).

Dodaj swoją odpowiedź