Matematyka
marzka72
2017-06-24 06:41:07
Dany jest wielomian W(x)= x^3-2x^2-4. O wielomianie 2w(x) - Q(x) wiadomo, że jest drugiego stopnia. Stopień wielomianu Q jest równy..?
Odpowiedź
Awia
2017-06-24 13:03:46

2*W(x) jest wielomianem trzeciego stopnia (najwyzsza potega x). 2W(x)=2x³-4x²-8 Jezeli 2W(x)-Q(x) jest wielomianem II stopnia, to wielomian Q(x) nalezaloby zapisac w postaci: Q(x)=2x³+ax²+bx+c, gdzie a≠-4. Odp. Q(x) jest wielomianem trzeciego stopnia.

Dodaj swoją odpowiedź