Historia
mikunia1
2017-06-24 06:34:17
Poprawnie posługuje się terminami cywilizacja,Mezopotamia,System irygacyjny,Sumerowie,miasto państwo,żyzny Półksiężyc,król kapłan,zikkurat
Odpowiedź
ditoko
2017-06-24 11:13:42

1.Cywilizacja jest to grupa ludzi, którzy założyli organizację plemienną/państwową i rozwinęli swą kulturę oraz tożsamość przynależnościową. 2.Mezopotamia to kraina historyczna położona w dorzeczu rzek Eufrat i Tygrys. Na jej terenie rozwijały się cywilizacje Sumerów, czy Asyryjczyków. 3.System irygacyjny to system stosowany przez ludy starożytne do nawadniania swoich pól uprawnych wykorzystując wylewy rzek. 4.Patrz w punkcie 2. 5.Miasto państwo to forma państowości obejmująca swym zasięgiem miasto lub jego aglomerancję. Najwięcen takich polis można było zaobserwować w Grecji. 6.Żyzna ziemia to ziemia zdrowa, dobrze odżywiona, posiadająca dobry skład 7.Półksiężyc to symbol sunnizmu- odłamu religii muzułmańskiej. 8. Król kapłan to gość, który sprawował wladzę państową i religijną w mezopotamskim polis. 9. Zikkurat była to świątynia sumerów.

Dodaj swoją odpowiedź