Matematyka
Gelusia96
2017-06-24 06:27:27
każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 2√3 wynika z tego że obietość graniostosłupa jest równa ?
Odpowiedź
klaudynka
2017-06-24 09:09:14

V=Pp·H Pp=6(a²√3/4)=6·[(2√3)²·√3]4= 6·[12·√3]/4 = 18√3 V= 18√3·2√3=  108 V= 108

Dodaj swoją odpowiedź