Matematyka
Gawronex
2017-06-24 06:00:07
zad 34 wylacz. czynnik przed pierwiastek a √45= b √28= c √75=
Odpowiedź
edzia5252
2017-06-24 09:53:56

Witaj;) a)[latex] sqrt{45} = sqrt{9*5}=3sqrt{5} [/latex] b)[latex]sqrt{28}=sqrt{4*7}=2sqrt{7}[/latex] c)[latex]sqrt{75}=sqrt{25*3}=5sqrt{3} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź