Matematyka
Mary05
2017-06-24 05:32:47
Co to jest jednomian i na czym polega uporządkowanie jednomianu? :/
Odpowiedź
sebastian8221
2017-06-24 08:55:56

Jednomian jest to liczba, litera lub iloczyn liczb i liter. Uporządkowanie jednomianu polega na zapisaniu go w odpowiedniej postaci. Najpierw zapisujemy liczbę, następnie litery w kolejności alfabetycznej. np. [latex]2b^2c^3acdot3bc^2a^2=6a^3b^3c^5[/latex]

hoptymistyczna
2017-06-24 08:57:11

Jednomian jest to najprostsze wyrażenie algebraiczne, czyli jest to liczba, litera lub iloczyn między liczbami i literami. Przykłady jednomianów: [latex]2; a^2; -frac{1}{2}x^2[/latex] - nieuporządkowane: [latex]3xcdot2xy; dfrac{2}{3}s^3t^3cdot st; -3aabb; 12gh^2cdotfrac{3}{4}[/latex] - uporządkowane (przekształcone te powyżej): [latex]6x^2y; dfrac{2}{3}s^4t^4; -3a^2b^2; 9gh^2[/latex] Porządkowanie jednomianu, jest to przedstawienie jednomianu w najprostszej postaci, tzn. występuje w nim co najwyżej jeden czynnik liczbowy, a litery, które się powtarzają zapisane są w postaci potęgi. Co do kolejności alfabetycznej. Jest to tylko umowa, aby zapisywać w niej. Ale zapisanie jednomianu z literkami w innym szyku nie jest błędem. Przykłady porządkowania jednomianów: [latex]2xyycdot(-3)x^2y^3=-6x^3y^5\\dfrac{2}{3}a^2b^2abcdot3ab=2a^4b^4\\adamcdot adrianna=a^5d^2mrin^2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź