Matematyka
TheOCieciecie
2017-06-24 04:51:47
Oblicz iloczyn A -3 • 5 • 5; B 7 - (-12); C -5 + ( -11); D -3 - (-4); E - (-2) + (-7); F - (-9) - (-3); G -[ - (-1) + (-3)];
Odpowiedź
Blues1999
2017-06-24 10:03:58

A) -3*5*5=-75 B) 7-(-12)=7+12=19 C) -5+(-11)=-16 D) -3-(-4)=-3+4=1 E) -(-2)+(-7)=2-7=-5 F) -(-9)-(-3)=9+3=12 G) -[-(-1)+(-3)]=-[1-3]=-[-2]=2

Dodaj swoją odpowiedź