Matematyka
angeluS
2017-06-24 04:03:57
proszę o rozwiązanie zadań;)
Odpowiedź
riki170
2017-06-24 06:34:40

1. a) mamy tu do czynienia z kątami odpowiadającymi. ∡DAB odpowiada ∡ADC = α, czyli są równej miary. Stąd mamy α = 30°. Mamy trójkąt z wierzchołkami C i D. Suma miar kątów w każdym trójkącie wynosi 180°. Stąd mamy kąt przyległy do β, którego miara wynosi 180° - (30° + 50°) = 180° - 80° = 100°. Zatem β = 180° - 100° = 80° b) α = 180° - (40° + 20° + 98°) = 180° - 158° = 22° Drugi trójkąt jest prostokątny. Suma miar kątów ostrych w trójkącie prostokątnym wynosi 90°. Stąd mamy α + β + 20°= 90° 22° + β +20 °= 90° 42° + β = 90°    |-42° β = 48° c) trójkąt jest równoramienny, czyli kąty przy podstawie mają taką samą miarę. Stąd mamy α = 55° β = 180° - 2 · 55° = 180° - 110° = 70° 2. a) trójkąty są przystające (cecha przystawania bok-bok-bok) - mają boki tej samej długości b) trójkąty nie są przystające, ponieważ nie jest spełniona cech bok-kąt-bok - między bokami tej samej długości w trójkątach są różne kąty.

Dodaj swoją odpowiedź