Matematyka
dorota119
2017-06-24 03:09:17
Zasada nazywania wyrażeń algebraicznych pliss potrzebuję na dzis
Odpowiedź
zadanie0987654321
2017-06-24 06:07:52

Wyrażenia algebraiczne biorą swoja nazwę od ostatniego działania, które wykonywalibyśmy zgodnie  z kolejnością działań. a +b - suma liczb a i b a- b  - różnica liczb a ib a ·b  - iloczyn liczb a i b a÷b - iloraz liczb  a i b x + 5y - suma liczby x i iloczynu 5 przez y (x + z) · a - iloczyn sumy liczb x i z przez liczbę a (a +c) ÷ (b-d) iloraz sumy liczb a i c przez różnicę liczb bi d (z +y)²- kwadrat sumy liczb z i y z² + y²  - suma kwadratów liczb z i y a³ - 3b - różnica sześcianu liczby a i potrojonej liczby b

Dodaj swoją odpowiedź