Matematyka
ooOlaOoo
2017-06-24 02:55:37
W grupie 40 osób przeprowadzono ankietę na temat: „Ile książek przeczytałeś w tym roku?” Oto odpowiedzi: *tabela w załączniku* Oblicz medianę, średnią arytmetyczną, i dominatę liczby przeczytanych książek. Proszę o rozwiązanie zadania krok po kroku.
Odpowiedź
ogave
2017-06-24 05:44:23

Mediana (wartość środkowa): [latex]cfrac{3+3}{2}=3[/latex] Średnia arytmetyczna: [latex]cfrac{8cdot0+4cdot1+3cdot2+6cdot3+9cdot5+10cdot10}{40}=cfrac{173}{40}=4,325[/latex] Dominanta (wartość występująca najczęściej): Wartością występującą najczęściej jest 10.

Dodaj swoją odpowiedź