Matematyka
Konto usunięte
2017-06-24 02:48:47
rozwiaz nierownosc |3/(x-1)|<1
Odpowiedź
czacha1908
2017-06-24 04:43:12

Dla x>1: [latex]frac{3}{x-1} extless 1 \ 3 extless x-1 \ 4 extless x \ \ x in (4;+infty)[/latex] Dla x<1: [latex]frac{3}{x-1} extgreater - 1 \ 3 extless -x+1 \ 2 extless -x \ -2 extgreater x \ \ x in (-infty;-2) \ \ oxed{oxed{x in (-infty;-2) cup (4;+infty)}}[/latex]

Amberx3
2017-06-24 04:44:27

[latex]\| dfrac{3}{x-1} | extless 1 /cdot|x-1| , x eq 1 \ \ \|x-1| extgreater 3 \ \Z interpretacji geometrycznej wartosci bezwzglednej: \ \liczby odlegle od 1 na osi liczbowej wiecej niz o 3. \ \1-3=-2, 1+3=4 \ \Odp. xin(-infty,-2)cup(4,+infty).[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź