Matematyka
maniuu
2017-06-24 02:41:57
Wyznacz miejsce zerowe funkcji f(x)=2, f(x)=(x-3)(x+2)
Odpowiedź
Montimonia
2017-06-24 09:05:48

f(x) = 2 funkcja jest funkcją stałą , jej wykresem jest prosta równoległa do osi x i przecinająca os y w punkcie (0,2) - brak miejsc zerowych f(x) = (x - 3)(x + 2) x - 3 = 0 lub x + 2 = 0 x = 3 lub x = - 2

Dodaj swoją odpowiedź