Matematyka
Adax
2017-06-24 01:54:07
Jeszcze jedno zadanie :) Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=21-7/3x Miejscem zerowym funkcji f jest. A)-9 B)-7/3 C)9 D)21 Proszę o rozwiązanie :)
Odpowiedź
keewa
2017-06-24 02:25:15

W przypadku miejsc zerowych y=0. Lewa strona równanie musi być równa prawej. y = 21 - 7/3x 21 - 7/3x = 0 21 - 7/3 * 9 = 0 21 - 63/3 = 0 21 - 21 = 0 0 = 0 L=P Odp. C

klosiuu
2017-06-24 02:26:30

Miejsce zerowe funkcji jest to taka liczba, która po podstawieniu do wzoru funkcji daje wartość równą 0 (czyli y=0). [latex]f(x)=21- frac{7}{3} x\\y=21- frac{7}{3}x\\0=21- frac{7}{3}x\\ frac{7}{3}x=21/: frac{7}{3}\\x=21* frac{3}{7}= frac{63}{7} =9\\x=9 [/latex] W naszym przypadku tą liczbą będzie 9, wykonuje jeszcze sprawdzenie: [latex]f(x)=21- frac{7}{3} x\\y=21- frac{7}{3} x\\y=21- frac{7}{3}*9=21 - frac{63}{3}=21-21=0\\y=0 [/latex] Odp. C.

Dodaj swoją odpowiedź