Matematyka
Konto usunięte
2017-06-24 01:13:07
Witam mógłby ktoś rozwiązać mi to zadanie ? prosiłbym z tłumaczeniem obliczeń Chodzi mi tylko o zadanie 13 oraz 14
Odpowiedź
kacper2222
2017-06-24 02:34:19

zad.13 [latex]frac{15-12}{12} cdot 100\%=frac{3}{12} cdot 100\%=frac{1}{4} cdot 100\%=25\%[/latex] odp. Liczba 15 jest o 25% większa od liczby 12. zad.14 122%  ---- 183 zł 100%  ----   x zł x = 100 * 183 : 122 = 150 odp. Cena netto towaru to 150 zł.

marcineq19
2017-06-24 02:35:34

Zad 13 O ile procent liczba 15 jest większa od liczby 12? Układam proporcję i mnożę na krzyż: [latex]12-100\%\15-x\%\x= frac{15*100\%}{12} =125\%[/latex] Widać, że liczba 15 stanowi 125% liczby 12, a 12 to jest 100%. 125%-100%=25% Odp. Liczba 15 jest o 25% większa od liczby 12. Zad 14 Cena towaru z VAT to cena netto (100%) + podatek VAT (22%), czyli 100%+22%=122%. Towar z 22% VAT kosztuje 183 zł. Znowu układam proporcję i obliczam cenę netto, która będzie stanowić x zł: [latex]122\%-183zl\100\%-xzl\x= frac{100\%*183zl}{122\%} =150zl [/latex] Odp. Jego cena netto wynosi 150 zł.

Dodaj swoją odpowiedź