Matematyka
ggosia35
2017-06-24 00:38:57
Zadania zamknięte, proszę o pomoc
Odpowiedź
lucky13970
2017-06-24 02:05:08

1) [latex] frac{1}{3} + frac{1}{5} + frac{1}{7}= frac{35+21+15}{105} = frac{71}{105} [/latex] [latex] frac{71}{105} extgreater frac{1}{2} [/latex] [latex] frac{71}{105} extless frac{3}{4} [/latex] odp. C 2) 95^{2}=9025 odp. A 3) X+5<0 X+10>0 X= {-6,-7,-8,-9} odp. B

Dodaj swoją odpowiedź