Polski
matrix2006
2017-06-24 00:11:37
1.Czas trwania oraz podstawowe założenia romantyzmu i pozytywizmu. 2.Najwybitniejsi przedstawiciele romantyzmu i pozytywizmu w filozofii i sztuce. 3.Znajomość pojęć związanych z romantyzmem i pozytywizmem.
Odpowiedź
Zaxom
2017-06-24 03:34:45

Romantyzm  Ramy czasowe : od lat 90 XvIIIw do 40 XiXw  Założenia : bunt przeciwko zastanej rzeczywistości, kanonom, przyjętym normą społecznym; poznawanie świata poprzez sztukę, przedkładanie uczuć, wiary nad rozum, indywidualizm, czerpanie z folkloru   Przedstawiciele :  sztuka - Goethe, Byron, Allan Poe, Mickiewicz, Słowacki, Kamil Norwid, Krasiński, Kraszewski  filozofia -  Pojęcia : orientalizm, ludowość, barjonizm, mistycyzm, historycyzm, mesjanizm Pozytywizm Ramy czasowe od drugiej połowy XiX w do lat 90 XiX wieku Założenia nacisk na wiedzę, empiryzm, naukę, odrzucenie metafizyki/ wiedzy mistycznej, racjonalne rozumowanie ponad emocjami, podtrzymywanie polskiej tożsamości  Praca u podstaw! emancypacja kobiet  Przedstawiciele sztuka: Bolesław Prus, Asnyk, Konopnicka, Orzeszkowa, Sienkiewicz,  filozofia: August Comte, Mill Pojęcia praca u podstaw, emancypacja kobiet, praca organiczna, asymilacja Żydów i innych mniejszości narodowych

Dodaj swoją odpowiedź