Matematyka
anka943
2017-06-23 22:49:37
OBLICZ POLE RÓWNOLEGŁOBOKU,W KTÓRYM KĄT OSTRY MA MIARĘ 30 STOPNI A BOKI MAJĄ DŁUGOŚCI 5 CM I 10 CM
Odpowiedź
andzia0210
2017-06-24 02:31:33

P = a*b*sin30° = 5*10*(0,5) = 25 cm² ....................................

ladyheroine
2017-06-24 02:32:48

Gdy mamy podane długości boków równoległoboku oraz miarę jego kąta ostrego do obliczenia jego pola możemy zastosować wzór: [latex]P=a*b*sinalpha[/latex] a=5 cm b=10 cm sin30°=[latex] frac{1}{2} [/latex] Podstawiam dane do wzoru: [latex]P=5*10* frac{1}{2} =50* frac{1}{2} = frac{50}{2}=25 cm^2\P=25 cm^2[/latex] Odp. Pole tego równoległoboku wynosi 25 cm².

Dodaj swoją odpowiedź