Język angielski
angelikanowacka1
2017-06-23 22:35:57
Tworzenie pytań ze słowami : 1)Where 2)when 3)what 4)how lo 5)how often 6)what time w czasie przyszły (Future Simple) w czasie teraźniejszym (Present Simple) w czasie przeszłym (Past Simple/ past continuous )
Odpowiedź
nati1589
2017-06-24 02:26:59

1) Where  2) When  3) What 4) How long  5) How often  6) What time  Wszystkie z powyższych stawiasz na początku pytania i następnie budujesz zwykłe pytanie w poszczególnych czasach (stosujesz szyk zdania pytającego), np. future simple: What will you buy tomorrow? How long will she be in Lonon? present simple: What time do you go to bed? Where does Peter live? past simple: When did you come here? How often did you play football when you were 12? past continuous: How long were you watching TV? What was he doing at 7:30 yesterday?

Dodaj swoją odpowiedź