Matematyka
nadiaa17
2017-06-23 21:48:07
Wszyscy uczniowie równolicznych klasy IIIA i IIIB pisali próbną maturę z języka polskiego. wykorzystując dane z poniższej tabeli i wiedząc, że średni wynik w klasie IIIB był o 2 punkty procentowe wyższy od średniego wyniku w IIIA, oblicz ile dziewcząt z IIIB pisało tę próbną maturę. Tabelka. Klasa IIIA 8 dziewczyn - ich średnia wyników wyniosła 72% 24 chłopców - ich średnia wyników wyniosła 60% Klasa IIIB x dziewczyn - ich średnia wyników wyniosła 70% y chłopców - ich średnia wyników wyniosła 54% Potrzebuje aby ktoś pokierował mnie bądź zrobił zadanie.
Odpowiedź
kamilbed11
2017-06-23 22:00:52

Obliczamy średni wynik z matury dla klasy IIIA : [latex] frac{72 * 8 + 60 * 24}{32} = frac{576 +1440 }{32} = frac{2016}{32} = 63[/latex]  [%] Średni wynik z matury dla klasy IIIB był o 2 punkty procentowe większy niż w klasie IIIA, czyli wynosił 65 %. ========================================================== Klasy było równoliczne, więc możemy napisać, że : x + y = 32 Średnią dla drugiej klasy wynosi 65% i jest ona równa średniej arytmetycznej wszystkich wyników : [latex] frac{70x + 54y}{32} = 65[/latex] 70x + 54y = 2080 ========================================================== I mamy układ równań : x + y = 32 70x + 54y = 2080 x + y = 32 35x + 27y = 1040 -27x - 27y = -864 35x + 27y = 1040 -------------------------- + 8x = 176 x = 22 ODP : 22 dziewczyny z IIIB pisało tą maturę.  (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź