Egzamin gimnazjalny
justyn16031997
2017-06-23 20:46:37
Zamień jednostki: a)12km2=......a b)0,25ha=.....m2 c)1234000m2=.....km2 d)0,0026km2=......dm2 e)150ha=.....km2 f)12500cm2=......m2 g)0,13cm2=.......mm2 h)12,34km2=......m2 i)2/5m2=....cm2 j)2500dm2=.....m2
Odpowiedź
wójek
2017-06-24 02:02:46

a)12km2=......a b)0,25ha=.....m2 c)1 234 000m^2=1,234 km^2 d)0,0026km^2=260 000 dm^2 e)150ha=1 500 000 m^2=1,5 km^2 f)12 500cm^2=1,25 m^2 g)0,13cm^2=13mm^2 h)12,34km^2=12 340 000m^2 i)2/5m^2=2/5 *10 000=4 000cm^2 j)2500dm^2=25m^2

Dodaj swoją odpowiedź