Chemia
zero0000
2017-06-23 20:19:17
Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, które umożliwi rozdzielenie składnikow mieszaniny CaCO3, cukru i wody. Załączniku 2 zadania
Odpowiedź
martita803
2017-06-24 03:10:37

zad 5) Mieszaninę CaCO₃, cukru oraz wody można rozdzielić, przeprowadzając najpierw sączenie(filtracje). Wydzieli się wówczas węglan wapnia. Następnie należy wykonać krystalizację. Wydzieli się wówczas cukier.  ========================================================== zad 6) Najpierw wyliczamy ile było tego suchego lodu ---- masa. CO₂(s) : d = 1,4 [latex] frac{g}{cm^{3} } [/latex] V = 5 cm³ Korzystamy z gotowego wzoru na gęstość(d), który przekształcamy na masę(m). [latex]d = frac{m}{V} = extgreater m = d *V[/latex] m = 1,4 * 5 = 7 [g] CO₂(s) =====> CO₂(g) Masa się nie zmienia, gdyż zachodzi po prostu zmiana stanu skupienia ze stałego  na gazowy - sublimacja. CO₂(g) m = 7 g  Wiemy, że 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość ok. 22,4 dm³.  Masa molowa CO₂  to M CO₂ = 12 + 16 * 2 = 44 [g/mol] To oznacza, że 44 g CO₂(g) zajmują objętość 22,4 dm³. Więc 7 g CO₂(g) zajmuje objętość x dm³. 44 g ---------- 22,4 dm³ 7 g ---------- x dm³ ------------------------------ x = 7 * 22,4 / 44 = 3,56(36) ≈ 3,56 [dm³] ODP : Ten gaz zajmie w warunkach normalnych ok. 3,56 dm³ objętości.  (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź