Matematyka
michaśka201052
2017-06-23 18:36:47
narysuj i oblicz pole czworokąta ABCD, którego wierzchołki mają współrzędne: A= (-2,1), B=(-2,-3) C=(2,-3),D=(2,1)
Odpowiedź
960311
2017-06-23 21:31:46

Zadanie w załączniku:

Dodaj swoją odpowiedź