Polski
12Anusia12
2017-06-23 18:23:07
Dzieje Jacka Soplicy w świetle opowiadania Gerwazego i spowiedzi Jacka.
Odpowiedź
kiiicia1
2017-06-23 20:36:57

W świetle opowieści Gerwazego i samej spowiedzi Jacka Soplicy poznajemy historię  bohatera epopei „Pan Tadeusz“ Adama Mickiewicza. Soplicę poznajemy go jako młodego, porywczego szlachcica, przyjaciela Stolnika, zakochanego z wzajemnością w jego córce Ewie. Ciosem dla Jacka było odtrącenie go jako przyszłego zięcia  i chęć wydania ukochanej za innego. W gniewie, wykorzystując najazd Moskali na Stolnika,  postanawia on zemścić się na fałszywym przyjacielu i zabija go. Dla zmazania win Jacek poświęcił się dla ojczyzny, co uczyniło go wielkim patriotą.         O jego patriotyźmie świadczą jego czyny, które miały na celu doprowadzić do odzyskania wolności przez Polskę. Niezwykle bohatersko i dzielnie walczył pod wodzą generała Kniaziewicza, wraz z Legionami zasłużył się pod Jeną i Samosierrą. Potem działał w wywiadzie w Wielkopolsce i Małopolsce. Wielokrotnie aresztowany i ranny  powrócił do ojczyzny jako ksiądz Robak. O jego wielkim zaangażowaniu w walce o wolność ojczyzny świadczą jego blizny.  By walczyć o wolność powrócił na Litwę , będąc  tajnym emisariuszem Napoleona. Jego zadaniem było  zorganizowanie i wszczęcie tu  powstania. Rozpoczął więc agitację  wśród szlachty i chłopów. Jednak opatrzenie zrozumiane jego słowa powodują zajazd na  dwór Sopliców podburzany przez Gerwazego. Podczas zajazdu Robak uratował życie Gerwazemu, Hrabiemu i Tadeuszowi.        Patriotyczna postawa Jacka Soplicy po zabójstwie Stolnika,  spowodowała, że został on zrehabilitowany. Zapamiętany jako morderca, odzyskuje dobre imię i  dowiaduje się o przebaczeniu, jakiego udzielił mu Stolnik, nakreślając w powietrzu znak krzyża. Jego zasługi dla kraju zostały docenione pośmiertnie przez Napoleona , który odznaczył go orderem Legii Honorowej.  

marian92
2017-06-23 20:38:12

W świetle opowieści Gerwazego i samej spowiedzi Jacka Soplicy poznajemy historię  bohatera epopei „Pan Tadeusz“ Adama Mickiewicza.  Soplicę poznajemy go jako młodego, porywczego szlachcica, przyjaciela Stolnika, zakochanego z wzajemnością w jego córce Ewie. Ciosem dla Jacka było odtrącenie go jako przyszłego zięcia  i chęć wydania ukochanej za innego. W gniewie, wykorzystując najazd Moskali na Stolnika,  postanawia on zemścić się na fałszywym przyjacielu i zabija go. Dla zmazania win Jacek poświęcił się dla ojczyzny, co uczyniło go wielkim patriotą.         O jego patriotyźmie świadczą jego czyny, które miały na celu doprowadzić do odzyskania wolności przez Polskę. Niezwykle bohatersko i dzielnie walczył pod wodzą generała Kniaziewicza, wraz z Legionami zasłużył się pod Jeną i Samosierrą. Potem działał w wywiadzie w Wielkopolsce i Małopolsce. Wielokrotnie aresztowany i ranny  powrócił do ojczyzny jako ksiądz Robak. O jego wielkim zaangażowaniu w walce o wolność ojczyzny świadczą jego blizny.  By walczyć o wolność powrócił na Litwę , będąc  tajnym emisariuszem Napoleona. Jego zadaniem było  zorganizowanie i wszczęcie tu  powstania. Rozpoczął więc agitację  wśród szlachty i chłopów. Jednak opatrzenie zrozumiane jego słowa powodują zajazd na  dwór Sopliców podburzany przez Gerwazego. Podczas zajazdu Robak uratował życie Gerwazemu, Hrabiemu i Tadeuszowi.        Patriotyczna postawa Jacka Soplicy po zabójstwie Stolnika,  spowodowała, że został on zrehabilitowany. Zapamiętany jako morderca, odzyskuje dobre imię i  dowiaduje się o przebaczeniu, jakiego udzielił mu Stolnik, nakreślając w powietrzu znak krzyża. Jego zasługi dla kraju zostały docenione pośmiertnie przez Napoleona , który odznaczył go orderem Legii Honorowej.

Dodaj swoją odpowiedź