Chemia
kakamil60
2017-06-23 18:16:17
Metale zawierają zwykle podstawowe tlenki i wodorotlenki,które reagują z tlenkami i kwasami niemetalicznymi i tworzą sole.Napisz równanie dla wszystkich możliwych reakcji pomiędzy wskazanymi substancjami podstawowymi i kwasowymi. a)K2O (Otrzymane sole K2SO3 i KHSO3) KOH SO2 H2SO3 b) K2O (Otrzymane sole K2SO4 i KHSO4) KOH SO3 H2SO4 c)K2O (Otrzymane sole K2S i KHS) KOH H2S
Odpowiedź
limtim
2017-06-23 20:45:42

W naszym przypadku będziemy się stosować to następujących schematów : * tlenek metalu + tlenek niemetalu ====> sól * tlenek metalu + kwas ====> sól + woda * wodorotlenek metalu + kwas ====> sól + woda * wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu ====> sól + woda ========================================================== a) K₂O + SO₂ ======> K₂SO₃ K₂O + H₂SO₃ =====> K₂SO₃ + H₂O K₂O + 2 H₂SO₃ =====> 2 KHSO₃ + H₂O 2 KOH + SO₂ =====> K₂SO₃ + H₂O KOH + H₂SO₃ =====> KHSO₃ + H₂O b) K₂O + SO₃ ======> K₂SO₄ K₂O + H₂SO₄ =====> K₂SO₄ + H₂O K₂O + 2 H₂SO₄ =====> 2 KHSO₄ + H₂O 2 KOH + SO₃ =====> K₂SO₄ + H₂O KOH + H₂SO₄ =====> KHSO₄ + H₂O c) K₂O + H₂S =====> K₂S + H₂O K₂O + 2 H₂S =====> 2 KHS + H₂O 2 KOH + H₂S =====> K₂S + 2 H₂O KOH + H₂S =====> KHS + H₂O ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź