Matematyka
whitenight
2017-06-23 17:42:07
obliczanie potęg o wykładnikach wymiernych [latex]3 ^{-3} [/latex][ [latex] frac{2}{3} ^{-2} [/latex] (0,75) ^{-2}  16 do potęgi 1/2 8do 4/3 (25/4) do potęgi -1/2 36 do 1,5
Odpowiedź
gabiz25
2017-06-23 23:12:31

Rozwiązanie w załączniku.

1996178855
2017-06-23 23:13:46

[latex]3^{-3}=frac{1}{3^3}=frac{1}{27}\(frac{2}{3})^{-2}=(frac{3}{2})^2=frac{3^2}{2^2}=frac{9}{4}=2frac{1}{4}\0,75^{-2}=(frac{3}{4})^{-2}=(frac{4}{3})^2=frac{4^2}{3^2}=frac{16}{9}=1frac{7}{9}\16^{frac{1}{2}}=sqrt{16}=4\8^{frac{4}{3}}=(sqrt[3]{8})^4=2^4=16\(frac{25}{4})^{-frac{1}{2}}=(frac{4}{25})^{frac{1}{2}}=sqrt{frac{4}{25}}=frac{sqrt4}{sqrt{25}}=frac{2}{5}\36^{1,5}=36^{frac{3}{2}}=(sqrt{36})^3=6^3=216 [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź