Matematyka
WarRock
2017-06-23 17:07:57
10. Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an=n²-4n-12 a) Które wyrazy tego ciągu są ujemne? b) Które wyrazy tego ciągu są równe zeru?.
Odpowiedź
Kasssssiaaaa
2017-06-23 18:13:50

n² - 4n - 12 = 0   Δ = 16 - 4*1*(-12) = 16 + 48 = 64    √Δ = 8 n1 = (4 + 8)/2 = 6 ( szóst wyraz jest równy zero n2 = ( 4 - 8)/2 = - 2 ( odpada, bo nie jest liczbą naturalną) n² - 4n - 12 < 0   ⇔   n ∈ ( -2 ; 6 )  , czyli  n = {1;2;3;4;5} Odp: Wyrazy ujemne: a1,a2,a3,a4,a5          Wyrazy równe zero:  a6

Dodaj swoją odpowiedź