Matematyka
mądry111111
2017-06-23 16:26:57
Line o długości 100 metrów rozcięto na 3 części których długości pozostają w stosunku 3:4:5. Stąd wynika że najdłuższa z tych części ma długość ?
Odpowiedź
norbus113
2017-06-23 21:43:28

3x+4x+5x=100 12x=100 x=100/12 =25/3 Najdłuższa część ma długość: 5x czyli 5*25/3 =125/3 = 41 2/3 m

lola260294
2017-06-23 21:44:43

3+4+5 = 12 100 : 12 = 8 ¹/₃ 1 część  8 ¹/₃·3 = 25m 2 część 8 ¹/₃ · 4 = 33 ¹/₃ m 3 część 8 ¹/₃ · 5 = 41 ²/₃ m odp. najdłuższa część ma 41 ²/₃ m

Dodaj swoją odpowiedź