Matematyka
Kylo17
2017-06-23 15:18:37
Rozwiąż nierówność wykładniczą [latex] frac{( sqrt{2})^{x+1} }{(2 sqrt[3]{2})^{x+1} } geq frac{1}{4} [/latex]
Odpowiedź
matik1995
2017-06-23 21:47:27

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź