Matematyka
pathi99
2017-06-23 15:04:57
O zdarzeniach A oraz B zawartych w Ω wiadomo, że P(A)=56,P(B)=23 i A∪B jest zdarzeniem pewnym. Wtedy  A.   P(A∩B)=12 B.   P(A∩B)=13 C.   P(A∩B)=14 D.   P(A∩B)=16
Odpowiedź
Drella
2017-06-23 15:12:55

Przypuszczam, że w zapisie poginęły gdzieś kreski ułamkowe. Nie ma wątpliwości, że zapis jest błędny, ponieważ prawdopodobieństwo nie może być większe od 1. [latex]Acup B[/latex] - zdarzenie pewne, to [latex]P(Acup B)=1[/latex] [latex]P(Acup B)=P(A)+P(B)-P(Acap B)[/latex] [latex]1=cfrac{5}{6}+cfrac{2}{3}-P(Acap B)[/latex] [latex]P(Acap B)=cfrac{5}{6}+cfrac{4}{6}-1[/latex] [latex]P(Acap B)=cfrac{3}{6}=cfrac{1}{2}[/latex] Odpowiedź A.

Dodaj swoją odpowiedź