Matematyka
tnk
2017-06-23 14:37:37
prosze o pomoc daje naj czworokąt ABCD jest równoległobokiem : A = (1;1) B=(5;5) C= (-1;5) wyznasz współrzedne czwartego wierzchołka tego równoległoboku
Odpowiedź
lokal24
2017-06-23 19:15:21

[latex]\vec{AB}=vec{DC} \ \vec{AB}=[5-1;5-1]=[4;4] \ \D=(x,y) \ \vec{DC}=[-1-x; 5-y] \ \-1-x=4 \ \-x=4+1 \ \x=-5 \ \5-y=4 \ \y=1 \ \Odp. D=(-5;1).[/latex] II sposob: Boki CB i DA sa rownolegle do osi OX. |CB|=|5-(-1)|=5+1=6 |DA|=6 D=(x, 1) 1-x=6 -x=6-1 x=-5 D=(-5; 1).

Dodaj swoją odpowiedź