Matematyka
krawetka
2017-06-23 13:15:37
[SIÓDMA KLASA]Żaba, skacząc po osi liczbowej, wykonuje skok albo o 3 jednostki w prawo, lub o 2 jednostki w lewo. W chwili startu znajduje się w punkcie 0. [ L = 3, P = -2 ] a) W jakich punktach żaba może się znajdować po wykonaniu dwóch skoków? b) W jakich punktach żaba może znajdować po wykonaniu trzech skoków? c) Jaką najmniejszą liczbę skoków musi wykonać żaba, żeby po wyruszeniu z punktu 0 znaleźć się w nim z powrotem?
Odpowiedź
kamkaa994
2017-06-23 16:48:32

1.       a) W jakich punktach żaba może się znajdować po wykonaniu dwóch skoków? : L + P = 3 – 2 = 1 : P + P = - 2 + -2 = -4 : L + L = 3 + 3 = 6 b) W jakich punktach żaba może znajdować po wykonaniu trzech skoków? : L + L + L  = 3 + 3 + 3 = 9 : L + L + P = 3 + 3 – 2 = 4 : L + P + P = 3 – 2 – 2 = -1 : P + P + P  = -2 -2 -2 = -6 c) Jaką najmniejszą liczbę skoków musi wykonać żaba, żeby po wyruszeniu z punktu 0 znaleźć się w nim z powrotem? : 3*x -2*y = 0 => 3x = 2y Minimalna ilość skoków to 5 ( 2*L + 3*P )

Dodaj swoją odpowiedź